Definicija društvo

Prije nego što u potpunosti uđemo u definiranje riječi društvo koje nas danas zauzima, temeljno je da istražimo i otkrijemo etimološko podrijetlo. Osobito možemo naglasiti da se on nalazi u latinskom jeziku, točnije u pojmu sociĕtas .

društvo

Društvo je pojam koji opisuje skupinu pojedinaca obilježenih zajedničkom kulturom, određenim folklorom i zajedničkim kriterijima koji uvjetuju njihove običaje i način života i koji su međusobno povezani u okviru zajednice . Iako su najrazvijenija društva ljudska (čije proučavanje provode društvene znanosti kao što su sociologija i antropologija ), postoje i društva životinja (adresirana iz sociobiologije ili socijalne etologije ).

U ovom posljednjem smislu, možemo reći da su životinjska društva ona koja se formiraju na potpuno prirodan način. Dakle, na ovaj način, primjer onoga što ističemo bi bio sljedeći: "Profesor prirodnih znanosti je naglasio da su pčele jedna od skupina živih bića koja žive u društvu."

Ljudska društva čine populacije u kojima su stanovnici i njihova okolina međusobno povezani u zajedničkom kontekstu koji im daje identitet i osjećaj pripadnosti. Koncept također implicira da skupina dijeli ideološke, ekonomske i političke veze . Pri analizi društva uzimaju se u obzir aspekti kao što su razina razvoja, tehnološka dostignuća i kvaliteta života .

Stručnjaci u analizi poduzeća uspostavljaju niz znakova identiteta ili karakteristika koji navode da se moraju zadovoljiti kako bi se sastanci ili udruženja skupina smatrali kao takvi.

Stoga, između ostalog, moraju imati mjesto u zajedničkom zemljopisnom području, biti konstituirani zauzvrat u različitim skupinama od kojih svaka ima svoju društvenu funkciju, mora imati zajedničku kulturu, može se smatrati populacijom u cijelosti ...

Na isti način utvrđuju da društva imaju niz funkcija koje se mogu svrstati u dvije. S jedne strane bili bi generali, as druge strane specifični. Što se tiče prvog, oni bi istaknuli činjenicu da su oni instrumenti kroz koje su omogućeni ljudski odnosi ili da razvijaju i uspostavljaju niz normi ponašanja koje su zajedničke svim njihovim članovima.

Društvo je postojalo od kada je čovjek počeo naseljavati planet, iako je njegov oblik organizacije doživio varijacije kroz povijest. Društvo pretpovijesnog čovjeka organizirano je na hijerarhijski način, gdje je voditelj (najjači ili mudriji od svih) koncentrirao moć. Počevši od antičke Grčke, apsolutistička tendencija moći počela se mijenjati, budući da su niže razine društva mogle doseći određene važne sektore u donošenju odluka kroz demokraciju .

Tek 1789. godine, Francuskom revolucijom, društvena organizacija se radikalno promijenila: od tada svaka osoba može ustati na višu razinu društva.

Važno je napomenuti da se pojam društva može razumjeti i iz ekonomske i pravne perspektive, da se definira unija najmanje dviju osoba koje se obvezuju na doprinos i zajedničke napore za razvoj komercijalne djelatnosti i međusobnu podjelu dobivenih profita.

Preporučeno
 • definicija: književni tekst

  književni tekst

  Tekst je koherentan skup izjava koje tvore jedinicu značenja i koja ima komunikativnu namjeru (namijenjenu prenošenju poruke). S druge strane, književnost je povezana s književnošću , što je skup znanja za dobro čitanje i pisanje. Književni tekst je onaj koji koristi književni jezik, tip jezika koji teži određenoj estetskoj svrsi da bi uhvatio interes čitatelja. Autor knjiž
 • definicija: zapovjednički

  zapovjednički

  Prvi korak koji ćemo poduzeti jest odrediti etimološko podrijetlo peremptornog termina koji nas sada zauzima. Konkretno, možemo razjasniti da dolazi od latinskog, točnije od riječi "peremptorius". Sastoji se od tri jasno odvojena dijela: • Prefiks "per-", koji je ekvivalentan "u potpunosti". • Gla
 • definicija: plebiscit

  plebiscit

  Od latinskog plebiscituma , plebiscit je rezolucija koju je donio narod iz mnoštva glasova . Ovo je konzultacija koju provode javne vlasti kako bi se građani mogli izraziti izravnim glasovanjem građana o određenom prijedlogu. Plebiscit je izbor koji je rođen na prijedlog ustavnih predstavnika. Obično se kreira iz formule "da ili ne" , gdje birači moraju odgovoriti na pitanje koje postavlja izborni entitet. Primj
 • definicija: energija

  energija

  Na latinskom jeziku to je mjesto gdje možemo ustanoviti da se pronalazi etimološko podrijetlo izraza energija, što nas sada zauzima. Naime, ona proizlazi iz zbroja dvaju jasno razgraničenih dijelova: prevladavajućeg glagola, koji se može prevesti kao "biti u punom životu", i sufiksa - ili , što je ekvivalentno "rezultatu". Snaga
 • definicija: rub

  rub

  Linija koja proizlazi iz križanja dviju površina ili ravnina naziva se rubom . Rubovi su također segmenti linije koji obilježavaju granice strana ravne figure. Moguće je povezati pojam ruba s pojmom ruba . Ako se usredotočimo na poliedar (tijelo s ravnim površinama koje sadrže konačni volumen), rubovi su one ravne linije u kojima se presijecaju dva lica. Produbl
 • definicija: članstvo

  članstvo

  Pripadnost (od latinskog pertinentĭa ) je odnos stvari s onim koji ima pravo na nju. Pojam se često koristi za imenovanje onoga što je u vlasništvu određene osobe (to jest, vlasništvo vlasnika ). Na primjer: "Moram premjestiti svoje stvari u novu kuću" , "Čovjek je uhićen u zračnoj luci dok je bježao sa ženskim stvarima" , "Je li to auto njegovo vlasništvo?" Moram