Definicija dikcija

U latinskom je to mjesto gdje možemo pronaći etimološko podrijetlo riječi dikcija koja nas sada zauzima. Točnije proizlazi iz "dictio", koji je rezultat zbroja sljedećih komponenti:
• Glagol "dicare", koji se može prevesti kao "reći".
• Sufiks "-ción", koji se koristi za izražavanje "djelovanja i učinka".

dikcija

Način na koji se osoba izražava poznat je kao dikcija . Ovaj je pojam povezan s načinom na koji svaki pojedinac koristi riječi i stoga oblikuje rečenice .

Moguće je kvalificirati različite konstrukcije prema tome koliko su uspješne prema pravilima jezika . Kada je konstrukcija točna, govori se dobra dikcija . Suprotna posljedica je loša dikcija .

Važno je imati na umu da kvalifikacija dikcije kao dobra ili loša nema veze sa značenjem koje osoba želi prenijeti, niti sa sadržajem koji pokušava izraziti.

Dikcija je, s druge strane, također povezana s načinom na koji se riječi izgovaraju . Kada muškarac jasno izgovori svaki pojam, ispravno izvede stres i koristi svaku pauzu unutar svake rečenice, može se reći da ima dobru dikciju. Budući da je lako razumjeti tko je izražen na ovaj način, također je naznačeno da je dikcija čista ili jasna.

Postoje profesionalci koji su, u tom smislu, od ključne važnosti da imaju dobru dikciju da bi mogli obavljati svoj posao. To bi bio slučaj, na primjer, s učiteljima, nastavnicima ili političarima. I to je da se svi moraju izraziti na najbolji mogući način kako bi ih razumjeli oni koji ih slušaju i navesti ih da čitaju poruke koje prenose.

U vrijeme kad je moguće poboljšati dikciju, mora biti jasno da je to nešto što se može učiniti na više različitih načina:
• Kontrola brzine kojom se riječi izgovaraju. To znači da početi trenirati sporijim tonom.
• Uvijek pazite na disanje, kako biste izbjegli zamor i čak gušenje.
• Važno je uzeti u obzir da dobru dikciju ne znači eliminirati naglasak koji imate. Stručnjaci za govornu terapiju jasno stavljaju do znanja da je naglasak na kulturnom bogatstvu i da to ne umanjuje činjenicu da netko može dobiti savršenu dikciju koju žele.
• Za vježbanje i rad na dikciji, možete koristiti različite vježbe i tehnike. Među njima bi bilo ponavljanje jezika, recitiranje pjesama, sudjelovanje u debatama i suprotnostima mišljenja ...

Dobra dikcija, ili čista dikcija, ne mogu sadržavati tzv. Mane ili govorne mane. Zato je nužno izbjegavati izraze kao što su "razumjeti" (za "razumjeti" ), "dotor" (za "liječnika" ) ili "infekciju" ( "infekciju" ). Kao što možete vidjeti, dikcija nije povezana s razumijevanjem koje se postiže u slušatelju, jer su te riječi lako prepoznatljivi neuspjesi, čak i kada je dikcija daleko od savršenog.

Izvjesna muzikalizacija izraza još je jedna karakteristika koja tvori dikciju. Osoba koja se dobro izražava uspijeva nijansirati zvukove koje emitira kako bi proizvela ugodan učinak, zahvaljujući smještaju glasa, položaju usana i disanju.

Preporučeno
 • popularna definicija: pravilan poligon

  pravilan poligon

  Poligon je pojam koji dolazi iz grčkog jezika, čije se značenje može shvatiti kao "mnogo kutova" . To je ravan lik geometrije koji se formira od spoja ravnih segmenata poznatih kao strane . Prema njegovim karakteristikama moguće je govoriti o različitim vrstama poligona. Redovni poligoni su oni čije su strane i njihovi unutarnji kutovi jednaki . To zn
 • popularna definicija: glava

  glava

  Od latinske kapitije , glava je gornji dio ljudskog bića i nadmoćniji ili ranije od mnogih životinja. U njemu se nalaze nekoliko najvažnijih organa osjetila i živčanih centara. Na primjer: "Policija je pronašla torzo žene u kući i nekoliko stotina metara dalje pronašla je glavu" , "Nogometaš je primljen nakon teškog udarca u glavu" , "Ako ne želiš biti hladan", Preporučujem pokrivanje glave šeširom . " Glava sa
 • popularna definicija: izvršni

  izvršni

  Dolazeći iz obitelji latinskog glagola koji znači "ispuniti" ili "dovršiti" , izraz izvršni odnosi se na ono što ne dopušta odgodu izvršenja . Na primjer: "Gradonačelnik je izdao izvršnu zapovijed za obnovu škola i bolnica u nadležnosti ", "Izvršni dekret predsjednika dopustio je oslobađanje četiri osobe koje su uhićene . " S drug
 • popularna definicija: sumnja

  sumnja

  Sumnjam u akciju i posljedicu sumnjičavosti . Ovaj glagol je povezan s održavanjem sumnje ili pretpostavke o nečemu ili nekome. Na primjer: "Budući da se razvela, Marija ne može nadvladati svoje nepovjerenje prema ljudima" , "Zašto se ponašate s takvom sumnjom?" Potrebno je da nekome vjerujete " , " Jednom kad je prevazišao sumnju, štene je bilo vrlo prijateljsko sa svim članovima kuće " . Sumnja je
 • popularna definicija: izbornu kampanju

  izbornu kampanju

  Koncept kampanje koristi se u različitim kontekstima. To može biti niz radnji koje se provode za određenu svrhu i vremensko razdoblje u kojem su navedeni akti navedeni. Izborna , s druge strane, je ona koja je povezana s izborima ili biračima . Ideja izborne kampanje , na ovaj način, koristi se za imenovanje procesa u kojem oni koji postuliraju kandidate za pristup političkom uredu šire svoje prijedloge kako bi uvjerili birače . Svrha
 • popularna definicija: elektronička trgovina

  elektronička trgovina

  Da bi se znalo značenje pojma elektroničkog poslovanja, potrebno je, prije svega, otkriti etimološko podrijetlo dviju riječi koje ga oblikuju: - Trgovina, prije svega, potječe od latinskog, posebno iz "commercium", što se može prevesti kao "kupnja i prodaja robe". Ona je rezultat zbroja dvije jasno diferencirane komponente: prefiks "s", što znači "zajedno" i imenica "merx", koja je sinonim za "robu". - Elekt