Definicija dikcija

U latinskom je to mjesto gdje možemo pronaći etimološko podrijetlo riječi dikcija koja nas sada zauzima. Točnije proizlazi iz "dictio", koji je rezultat zbroja sljedećih komponenti:
• Glagol "dicare", koji se može prevesti kao "reći".
• Sufiks "-ción", koji se koristi za izražavanje "djelovanja i učinka".

dikcija

Način na koji se osoba izražava poznat je kao dikcija . Ovaj je pojam povezan s načinom na koji svaki pojedinac koristi riječi i stoga oblikuje rečenice .

Moguće je kvalificirati različite konstrukcije prema tome koliko su uspješne prema pravilima jezika . Kada je konstrukcija točna, govori se dobra dikcija . Suprotna posljedica je loša dikcija .

Važno je imati na umu da kvalifikacija dikcije kao dobra ili loša nema veze sa značenjem koje osoba želi prenijeti, niti sa sadržajem koji pokušava izraziti.

Dikcija je, s druge strane, također povezana s načinom na koji se riječi izgovaraju . Kada muškarac jasno izgovori svaki pojam, ispravno izvede stres i koristi svaku pauzu unutar svake rečenice, može se reći da ima dobru dikciju. Budući da je lako razumjeti tko je izražen na ovaj način, također je naznačeno da je dikcija čista ili jasna.

Postoje profesionalci koji su, u tom smislu, od ključne važnosti da imaju dobru dikciju da bi mogli obavljati svoj posao. To bi bio slučaj, na primjer, s učiteljima, nastavnicima ili političarima. I to je da se svi moraju izraziti na najbolji mogući način kako bi ih razumjeli oni koji ih slušaju i navesti ih da čitaju poruke koje prenose.

U vrijeme kad je moguće poboljšati dikciju, mora biti jasno da je to nešto što se može učiniti na više različitih načina:
• Kontrola brzine kojom se riječi izgovaraju. To znači da početi trenirati sporijim tonom.
• Uvijek pazite na disanje, kako biste izbjegli zamor i čak gušenje.
• Važno je uzeti u obzir da dobru dikciju ne znači eliminirati naglasak koji imate. Stručnjaci za govornu terapiju jasno stavljaju do znanja da je naglasak na kulturnom bogatstvu i da to ne umanjuje činjenicu da netko može dobiti savršenu dikciju koju žele.
• Za vježbanje i rad na dikciji, možete koristiti različite vježbe i tehnike. Među njima bi bilo ponavljanje jezika, recitiranje pjesama, sudjelovanje u debatama i suprotnostima mišljenja ...

Dobra dikcija, ili čista dikcija, ne mogu sadržavati tzv. Mane ili govorne mane. Zato je nužno izbjegavati izraze kao što su "razumjeti" (za "razumjeti" ), "dotor" (za "liječnika" ) ili "infekciju" ( "infekciju" ). Kao što možete vidjeti, dikcija nije povezana s razumijevanjem koje se postiže u slušatelju, jer su te riječi lako prepoznatljivi neuspjesi, čak i kada je dikcija daleko od savršenog.

Izvjesna muzikalizacija izraza još je jedna karakteristika koja tvori dikciju. Osoba koja se dobro izražava uspijeva nijansirati zvukove koje emitira kako bi proizvela ugodan učinak, zahvaljujući smještaju glasa, položaju usana i disanju.

Preporučeno
 • popularna definicija: oltarski kip

  oltarski kip

  Etimologija pojma retablo nas dovodi do latinskog retaulus , koje su pak oblikovale dvije riječi: retro ( "back" ) i tabŭla ( "tabla" ). Trenutno se riječ oltarna pala često koristi s obzirom na dekorativni element koji je dio oltara . Treba imati na umu da je oltar, u katoličkim crkvama, posvećen stol ili stol koji svećenik koristi da služi misu. Oltarn
 • popularna definicija: eksponent

  eksponent

  Pojam eksponent ima različite namjene i značenja. Po eksponentu možete razumjeti osobu, stvar ili broj koji izlaže ; U prva dva slučaja izlaganje je glagol koji se odnosi na predstavljanje nečega, što ga čini poznatim, dok je matematički koncept povezan s osnaživanjem. Pogledajmo neke primjere rečenica: "Tvoj ujak je eksponent koji pokazuje kako osoba, s malo sreće, može dospjeti do vrha" , "Ova tekućina će biti eksponent kako toplina može promijeniti stanje tvari" , "Da bismo riješili proizvod niza moći s istom bazom, moguće je dodati njihove eksponente i ostvariti jed
 • popularna definicija: robot

  robot

  Od engleskog robota , koji pak potječe od češke robote ( "osobna korist" ), robot je programabilni stroj koji može manipulirati objektima i izvoditi operacije koje su samo ljudska bića ranije mogla obavljati. Robot može biti i fizički elektromehanički mehanizam i virtualni softverski sustav . Oboje
 • popularna definicija: trošak kapitala

  trošak kapitala

  Trošak kapitala je traženi povrat na različite vrste financiranja. Ti troškovi mogu biti eksplicitni ili implicitni i izraženi kao oportunitetni trošak za ekvivalentnu alternativu ulaganja . Isto tako, možemo utvrditi da je trošak kapitala povrat koji poduzeće mora ostvariti na investicijama koje je ostvarilo s jasnim ciljem da na taj način može nepromjenjivo zadržati svoju tržišnu vrijednost. ja financije
 • popularna definicija: nepotizam

  nepotizam

  Poznato je kao nepotizam pretjeranom sklonošću da neki aktivni državni službenici koji zauzimaju javne pozicije imaju u vezi s obitelji , bliskim prijateljima i prijateljima kada sklapaju ustupke ili zapošljavaju državne službenike. U tim slučajevima, pojedinac koji pristupi javnom poslu postiže cilj zbog svoje bliskosti i odanosti dotičnom guverneru ili dužnosniku, a ne zbog vlastitih zasluga ili sposobnosti. U državam
 • popularna definicija: odskakati

  odskakati

  Skok je akcija i rezultat odbijanja . Ovaj glagol može spomenuti odskakanje lopte ili drugog tijela na površini ili ono što vodi do nečega što se kreće kako bi promijenilo njegov smjer utječući na prepreku. Na primjer: "Argentinski napadač je kontrolirao loptu nakon skoka u postu i uspio postići četvrti pogodak svoje momčadi" , "Čovjek je pao s petog kata i, nakon odbijanja od klesara, završio u sredini ulica " , " Pau Gasol je završio utakmicu sa 28 poena i 14 skokova " . U području ko